Privacybeleid

Wij willen u graag uitleggen hoe Bettinehoeve,  Nieuwe Donk 6, 4879 AC ETTEN-LEUR, uw persoonsgegevens verwerkt. Lees onze privacyverklaring zorgvuldig door. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met onze coördinator gegevensbescherming op het e-mailadres vermeld in paragraaf 1.

Deze privacyverklaring legt uit hoe wij dergelijke gegevens (hierna ook persoonsgegevens genoemd) verwerken wanneer

 • u onze website www.bettine.nl/nld/nl bezoekt of onze app gebruikt,
 • u onze diensten of producten koopt,
 • u anderszins met ons verbonden bent onder een contract,
 • u contact met ons opneemt via e-mail, brief, sociale media, sms, een contactformulier enz.,
 • u zich inschrijft voor bepaalde aanbiedingen (bijv. prijsvragen) en onze nieuwsbrief,
 • u met ons te maken hebt voor andere gegevensverwerking in verband met onze aanbiedingen.

In bepaalde situaties kunnen specifieke privacybepalingen van toepassing zijn in plaats van of in aanvulling op deze privacyverklaring, bijvoorbeeld voor sollicitanten en medewerkers.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door:

Verwerkingsverantwoordelijke: Bettinehoeve (hierna te noemen "Bettine"), Nieuwe Donk 6, 4879 AC ETTEN-LEUR, Netherlands

Als u contact hebt met een ander bedrijf van de groep, bijv. omdat u of uw bedrijf een dienst afneemt van dit bedrijf of omdat u rechtstreeks correspondeert met dit bedrijf, is het bedrijf in kwestie de verantwoordelijke partij. De privacyverklaring van het betreffende bedrijf is van toepassing.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres, zodat wij uw verzoek zo snel mogelijk kunnen verwerken:

E-mail: info@bettine.nl  
Telefoon: +31 (0)76 -502 22 47

De functionaris voor gegevensbescherming van Bettine kunt u bereiken op info@bettine.nl. 

a) Wanneer u de website bezoekt

Wanneer u onze website www.bettine.nl/nld/nl, bezoekt, stuurt uw browser automatisch informatie naar onze webserver. Die informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand.

Wij anonimiseren of verwijderen deze informatie wanneer die niet langer zinvol is voor de beoogde doeleinden, wat maximaal 24 maanden kan zijn (voor product- en servicepreferenties), afhankelijk van de aard van de gegevens. Deze periode kan langer zijn als dit noodzakelijk is om redenen van bewijsvoering of om te voldoen aan wettelijke of contractuele bepalingen of als dit technisch vereist is.

Wij verwerken de volgende gegevens wanneer u onze website bezoekt:

 • IP-adres van de terminal die het verzoek doet,
 • informatie over uw apparaat, het besturingssysteem van uw apparaat of taalinstellingen
 • gegevens van uw internetprovider
 • geraadpleegde inhoud of logboeken waarin het gebruik van onze systemen wordt vastgelegd
 • datum en tijd van toegang tot de website en uw locatie bij benadering
 • details van de inhoud en bestanden die in het gebruikersaccount zijn geopend
 • andere informatie die nodig is bij het gebruik van de gebruikersaccount, zoals het verzenden van de toegangscode via een pushbericht om in te loggen op uw gebruikersaccount via de website

Wij verwerken de bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor een vlotte verbinding met de website,
 • om een optimale gebruikerservaring op onze website te garanderen,
 • om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen
 • voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden.

Wanneer u onze website bezoekt, maken wij ook gebruik van cookies en analysediensten. Zie paragraaf 5 van deze privacyverklaring voor meer informatie.

Voor de overzichtelijkheid kan deze website links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden (zie hieronder voor meer informatie). Wanneer u op deze links klikt of deze koppelingen activeert, kunnen derden informatie over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over dergelijke websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybepalingen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van de website die u bezoekt.

b) Op sociale mediaplatforms

Als u met ons communiceert via sociale media en onze sociale mediaprofielen daar (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest, TikTok, YouTube, WhatsApp, Linkedin, Xing) of inhoud becommentarieert of doorstuurt, verzamelen wij daarvoor gegevens die we voornamelijk gebruiken voor communicatie met u, voor marketingdoeleinden en voor statistische evaluaties. Houd er rekening mee dat de aanbieder van het platform zelf ook gegevens verzamelt en gebruikt (bijv. over gebruikersgedrag) wanneer u onze sociale mediasites bezoekt, mogelijk samen met andere gegevens die bij hem bekend zijn (bijv. voor marketingdoeleinden of om de inhoud van het platform te personaliseren).

Wij gebruiken de gegevens die u invoert wanneer u onze berichten op sociale mediaplatforms bezoekt voor de volgende doeleinden:

 • om uw gegevens te delen op onze sociale mediapagina's als dit een functie is van het betreffende sociale mediaplatform;
 • om met u te communiceren via het sociale mediaplatform;
 • prijsvragen te organiseren (zie punt g) hieronder).

De rechtsgrond voor gegevensverwerking door ons is uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), de uitvoering van een contract (art. 6 lid 1 punt b AVG) of de bescherming van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f AVG). Het gerechtvaardigd belang is gebaseerd op ons belang in public relations en communicatie.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens automatisch na drie jaar, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht bestaat. In dat geval verwijderen wij uw persoonsgegevens nadat de termijn voor de wettelijke bewaarplicht is verstreken.

Voor gegevens die we specifiek voor prijsvragen gebruiken, geldt de volgende termijn voor verwijdering in overeenstemming met punt g).

Houd er rekening mee dat het verwijderen van uw persoonsgegevens door de exploitant van het sociale mediaplatform valt onder de privacyverklaring van de exploitant van het sociale mediaplatform.

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om een ‘social media plug-in’ (bijv. van Facebook, Instagram, LinkedIn) te gebruiken om functies van deze aanbieders in onze website te integreren. Deze plug-ins zijn standaard gedeactiveerd. Zodra u ze activeert (bijv. door op de knop te klikken), kunnen de betreffende aanbieders detecteren dat u zich op onze website bevindt. Als u een overeenkomstige account hebt bij de aanbieders van sociale media, kunnen zij deze informatie aan u toewijzen en zo uw gebruik van online aanbiedingen volgen.

Voor de uitwisseling van gegevens die deze aanbieders via plug-ins of vergelijkbare functies verzamelen (maar niet voor de verdere verwerking door de aanbieders), zijn wij in de regel samen met de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk. Waar mogelijk hebben wij een overeenkomstige aanvullende overeenkomst met de aanbieder afgesloten. Informatieverzoeken en andere vragen van betrokkenen in verband met de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u rechtstreeks aan de betreffende aanbieder richten.

c) Bij inschrijving op onze elektronische nieuwsbrief

Als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze elektronische nieuwsbrief toe te sturen of namens ons naar u te laten sturen. Om de elektronische nieuwsbrief te ontvangen, hebben wij alleen uw e-mailadres nodig.

U kunt zich op elk moment uitschrijven op de nieuwsbrief via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen naar info@bettine.nl als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen.

d) Bij aanmelding om informatie per post te ontvangen

Als u zich aanmeldt om informatie per post te ontvangen, gebruiken wij uw postadres om u de gevraagde informatie regelmatig per post toe te (laten) sturen. Als u informatie per post wilt ontvangen, hoeft u alleen maar uw naam en een postadres op te geven.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking is ofwel ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 punt f AVG of uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 punt a AVG.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief, bijv. via e-mail naar info@bettine.nl,via een contactformulier op onze website of per brief of briefkaart naar het afzenderadres dat in de informatiemailing staat vermeld.

e) Bij gebruik van ons contactformulier

U vindt op de website een contactformulier voor eventuele vragen. Afhankelijk van de geadresseerde is het nodig om een geldig e-mailadres, voor- en achternaam, adres met postcode en woonplaats en telefoonnummer op te geven, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en die efficiënt kunnen beantwoorden. U kunt vrijwillig meer persoonlijke informatie verstrekken.

Het verwerken van gegevens om contact met ons op te nemen (en ons antwoord) is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, punt f AVG om met u te communiceren en uw vragen te beantwoorden.

De persoonsgegevens die wij verzamelen via het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat we uw vraag hebben afgehandeld, uiterlijk na zes maanden.

f) Bij gebruik van onze live chat

In onze live chat bieden we u de mogelijkheid om rechtstreeks met ons te praten. Hiervoor moet u uw e-mailadres opgeven, zodat wij daarna contact met u kunnen opnemen.

De duur en het tijdstip van het gesprek worden opgeslagen voor statistische doeleinden. De chatgeschiedenis wordt anoniem opgeslagen voor kwaliteitsborging.

De verwerking van gegevens om met u te communiceren is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 punt f AVG.

g) Prijsvragen

Wij organiseren regelmatig prijsvragen, wedstrijden of soortgelijke promoties. Daarvoor kunnen wij naar de volgende persoonsgegevens vragen, afhankelijk van het soort prijsvraag, wedstrijd of promotie:

 • aanspreking, achternaam, voornaam,
 • adres,
 • geboortedatum,
 • contactgegevens (e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer)
 • eventuele andere informatie op basis van ons gerechtvaardigd belang

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de rechtsgrond van art. 6, lid 1, punt b AVG (uitvoering van een contract). De gegevens worden na afloop van de prijsvraag of promotie verwijderd. Voor zover wij de gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (e-mails, nieuwsbrieven, enz.) of andere doeleinden, is deze verwerking gebaseerd op uw voorafgaande toestemming op grond van art. 6 lid 1 punt a AVG. In dat geval worden de gegevens voor deze doeleinden bewaard in overeenstemming met punt b) hierboven. In het kader van een prijsvraag of andere promotie verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden voor hun eigen gebruik indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of indien dit noodzakelijk is voor het verloop van de prijsvraag.

h) Communicatie en klantenservice

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook voor communicatiedoeleinden, d.w.z. om contact met u op te nemen en onze relatie te onderhouden. Dat omvat het beantwoorden van vragen en het contact met u in geval van verdere vragen, bijv. per e-mail. Daarvoor verwerken wij met name uw communicatie- en basisgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres, enz.). Wij verwerken uw persoonsgegevens ook voor klantenservice en marketingdoeleinden, zodat we u gericht kunnen informeren over aanbiedingen die aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief en gepersonaliseerde reclame. Daarvoor verwerken wij met name technische gegevens, basis- en communicatiegegevens, evenals gedragsgegevens. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de rechtsgrond van art. 6, lid 1, punt b AVG (uitvoering van een contract), ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1, punt f AVG en, indien van toepassing, uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG.

i) Onze diensten aanbieden en verbeteren

Wanneer u gebruik maakt van onze producten en diensten, verwerken wij gegevens voor de voorbereiding van het afsluiten van het contract, voor de uitvoering van het contract en voor de follow-up van een dienst. Wij gebruiken deze gegevens omdat we zonder die gegevens geen contracten kunnen uitvoeren. Wij verwerken uw gegevens ook om onze diensten te verbeteren en voor productontwikkeling. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de rechtsgrond van art. 6, lid 1, punt b AVG (uitvoering van een contract), ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1, punt f AVG en, indien van toepassing, uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG.

j) Bedrijfsvoering

Wij verwerken uw gegevens ook voor onze bedrijfsvoering, inclusief bedrijfsorganisatie en bedrijfsontwikkeling, andere interne processen en administratieve doeleinden (bijv. beheer van basisgegevens, boekhouding en archivering), opleidings- en trainingsdoeleinden en de voorbereiding en uitvoering van de aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen, bedrijven of delen van bedrijven en andere vennootschapsrechtelijke transacties en de bijbehorende overdracht van persoonsgegevens, evenals maatregelen voor bedrijfsbeheer en de bescherming van andere legitieme belangen. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, punt f AVG.

k) Onze rechten beschermen

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken om vorderingen af te dwingen in de rechtbank, voor of buiten de rechtbank en voor autoriteiten in binnen- en buitenland, of om ons te verdedigen tegen vorderingen (onze rechten beschermen). De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, punt f AVG

l) Veiligheidsdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens ook verwerken met het oog op het handhaven van huisregels en andere maatregelen voor IT-, gebouw- en facilitaire beveiliging en bescherming van onze medewerkers en andere personen en activa die aan ons toebehoren of aan ons zijn toevertrouwd (zoals toegangscontroles, bezoekerslijsten, netwerk- en mailscanners, telefoonregistraties). De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, punt f AVG.

m) Andere doeleinden

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken. Wij zullen u hierover echter informeren en, indien nodig, uw toestemming vragen conform art. 6, lid 1, punt a AVG.

Bij het verlenen van onze diensten maken wij gebruik van externe dienstverleners die uw persoonsgegevens namens ons verwerken. Hieronder vallen ontvangers uit de volgende categorieën:

 • IT-serviceproviders voor datahostingdiensten
 • leveranciers van marketingdiensten (bijv. Voor wedstrijden, marketingcampagnes, analysecookies)
 • serviceproviders voor klantcommunicatie

Voor zover dienstverleners persoonsgegevens verwerken als verwerker zijn zij verplicht persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken en maatregelen te nemen voor de beveiliging van gegevens.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere ontvangers, bijv. aan rechtbanken en autoriteiten in het kader van procedures en wettelijke informatie- en medewerkingsverplichtingen, aan kopers van bedrijven en activa, aan financieringsmaatschappijen in het geval van securitisaties en aan incassobureaus.

In individuele gevallen is het mogelijk dat wij persoonsgegevens ook aan andere derden doorgeven voor hun eigen doeleinden, bijv. als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven of als we wettelijk verplicht of gerechtigd zijn om dergelijke gegevens door te geven..

Bovendien geven wij uw persoonsgegevens binnen de Emmi Groep en/of aan derden alleen door, wanneer:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele relatie met u,
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
 • de verwerking noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u anderszins een hoger belang hebt.

Voor zover noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden delen wij uw gegevens ook met ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Houd er rekening mee dat het niveau van gegevensbescherming in deze derde landen mogelijk niet vergelijkbaar is met dat in de EU of de EER en dat het daarom niet volledig kan worden uitgesloten dat uw gegevens worden doorgegeven aan overheidsinstanties in het derde land zonder adequate middelen voor wetshandhaving.

Wij zorgen ervoor dat overdracht naar derde landen alleen plaatsvindt voor zover adequate gegevensbescherming voor uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen doorgeven voor zover er een besluit van de EU-Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming bestaat voor het betreffende derde land (art. 45 AVG), er passende waarborgen zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens (art. 46 AVG) of er een wettelijke toestemming bestaat (art. 49 AVG).

De passende veiligheidsmaatregelen in de zin van art. 46 AVG omvatten de modelcontractbepalingen die door de EU-Commissie zijn gepubliceerd. Voor meer informatie over de modelcontractbepalingen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde landen, kunt u contact opnemen met de in de eerste paragraaf genoemde instanties.

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op onze website en kunnen dit ook toestaan aan bepaalde derde partijen. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De volledige lijst van gebruikte cookies vindt u hieronder.

Wij gebruiken cookies op onze website en staan bepaalde derde partijen toe hetzelfde te doen. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De volledige lijst van gebruikte cookies vindt u hieronder.

Afhankelijk van het doel van deze cookies kunnen wij u echter om uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vragen voordat we ze gebruiken, in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt uw huidige instellingen openen door op de knop hieronder te klikken. U kunt uw browser ook zo instellen dat bepaalde soorten cookies of alternatieve technologieën worden geblokkeerd of omzeild, of dat bestaande cookies worden verwijderd. U kunt ook software aan uw browser toevoegen die tracking door derden blokkeert. U vindt meer informatie op de helppagina's van uw browser (meestal onder het trefwoord ‘gegevensbescherming’) of op de onderstaande websites van derden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies (inclusief andere technologieën):

 • Noodzakelijke cookies:
  Noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website of voor bepaalde functies. Ze maken het gebruik van onze website aangenamer voor u. Ze helpen bijvoorbeeld om een website bruikbaar te maken door basisfuncties mogelijk te maken, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. Ze zorgen er ook voor dat u van de ene pagina naar de andere kunt gaan zonder informatie te verliezen die u in een formulier hebt ingevoerd en dat u ingelogd blijft. Deze cookies bestaan slechts tijdelijk (‘sessiecookies’). Sessiecookies worden automatisch verwijderd nadat u onze pagina's hebt verlaten. Als u ze blokkeert, werkt de website mogelijk niet naar behoren. Andere cookies zijn nodig om de server in staat te stellen (door u ingevoerde) opties of informatie op te slaan voor langer dan één sessie (d.w.z. één bezoek aan de website) wanneer u deze functie gebruikt (bijv. taalinstellingen, toestemmingen, automatische aanmeldfuncties, enz.). Deze cookies hebben een vervaltijd van maximaal 12 maanden. De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1, punt f AVG om u alle functies van onze website te bieden. Hierboven vindt u een link met een gedetailleerde lijst van alle vereiste cookies en hun vervaltijd.

 

 • Prestatiecookies:           
  Om onze website en gerelateerde aanbiedingen te optimaliseren en beter af te stemmen op de behoeften van gebruikers, gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website te registreren en te analyseren, mogelijk ook na één sessie. Daarvoor gebruiken wij de hieronder genoemde analysediensten van derden (zie paragraaf 6). Wij analyseren bijvoorbeeld welke pagina een gebruiker het vaakst bezoekt en of er foutmeldingen worden weergegeven. Deze cookies slaan verder geen informatie op. Ze worden uitsluitend gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en de websites beter af te stemmen op de gebruiker. Voordat we dergelijke cookies gebruiken, vragen wij uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de cookie-instellingen. Prestatiecookies hebben ook een vervaltijd van maximaal 12 maanden. Hierboven vindt u een link met een gedetailleerde lijst van alle prestatiecookies en hun specifieke vervaltijd.

 

 • Marketingcookies:         
  Wij en onze reclamepartners hebben er belang bij om reclame zo gericht mogelijk te maken, d.w.z. dat we de reclameboodschappen alleen tonen aan degenen op wie we ons willen richten. Hieronder hebben wij onze reclamepartners vermeld. Voor dit doel gebruiken wij en onze reclamepartners – indien u hiermee instemt – cookies die opgevraagde inhoud of afgesloten contracten kunnen registreren. Daardoor kunnen wij onze inhoud optimaliseren (zie paragraaf 6) en kunnen wij en onze reclamepartners op onze website, maar ook op andere websites die reclame van ons of onze reclamepartners (zie paragraaf 7) weergeven, reclame tonen waarvan wij denken dat die u kan interesseren. De rechtsgrond voor deze cookies is uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a AVG. Als u toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies, krijgt u overeenkomstige reclame te zien. Als u geen toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies, wordt er niet minder, maar gewoon om het even welke reclame getoond. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de cookie-instellingen. Marketingcookies hebben een vervaltijd van enkele dagen tot 12 maanden, afhankelijk van de omstandigheden. Hierboven vindt u een link met een gedetailleerde lijst van alle marketingcookies en hun specifieke vervaltijd.

Wij gebruiken cookies in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • om inhoud te personaliseren
 • om gepersonaliseerde reclame en aanbiedingen te tonen
 • om reclame te tonen op websites van derden en het succes meten, d.w.z. of u op deze reclame reageert (remarketing)
 • om instellingen op te slaan tussen uw bezoeken
 • om na te gaan of en hoe we onze website kunnen verbeteren
 • om statistische gegevens te verzamelen over het aantal gebruikers en hun gebruiksgewoonten en om de snelheid en prestaties van de website te verbeteren
 • om uw contactgegevens te kunnen verwerken en u zo te kunnen benaderen met reclame op platforms van derden.

Wij kunnen ook vergelijkbare technologieën gebruiken, zoals pixeltags of fingerprints, om gegevens in de browser op te slaan. Pixeltags zijn kleine, meestal onzichtbare afbeeldingen of programmacode die vanaf een server worden geladen en daarbij bepaalde informatie naar de serverbeheerder sturen, bijv. of en wanneer de website is bezocht. Fingerprints zijn gegevens die tijdens uw bezoek aan onze website via de configuratie van uw apparaat of uw browser worden verzameld en die uw apparaat van andere apparaten onderscheiden.

a) Hoe kunt u cookies en vergelijkbare technologieën uitschakelen?

Wanneer u onze website bezoekt, hebt u de mogelijkheid om bepaalde categorieën van cookies te activeren of te deactiveren. U kunt uw browser zo instellen dat bepaalde cookies of vergelijkbare technologieën worden geblokkeerd of dat bestaande cookies en andere gegevens die in de browser zijn opgeslagen, worden verwijderd. U kunt aan uw browser ook software (zogenaamde ‘plug-ins’) toevoegen die tracking door bepaalde derde partijen blokkeert. Meer informatie hierover vindt u op de helppagina's van uw browser (meestal onder het trefwoord ‘gegevensbescherming’). Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet meer volledig functioneert als u cookies en vergelijkbare technologieën blokkeert.

b) Cookies van partners en derden op onze website

Wij maken gebruik van diensten van derden om ons te helpen de gebruikerservaring van de website en online reclamecampagnes te meten en te verbeteren. Externe dienstverleners kunnen zich ook buiten Zwitserland en de EU/EER bevinden, op voorwaarde dat de bescherming van uw persoonsgegevens voldoende is gewaarborgd. Wij gebruiken bijvoorbeeld analysediensten om onze website te optimaliseren en te personaliseren. De betreffende externe dienstverleners kunnen voor dit doel het gebruik van de website registreren en hun gegevens combineren met andere informatie van andere websites. Op die manier kunnen ze het gedrag van gebruikers op verschillende websites en apparaten registreren om ons op basis daarvan statistische evaluaties te bezorgen. De dienstverleners kunnen deze informatie ook voor hun eigen doeleinden gebruiken, bijv. voor gepersonaliseerde reclame op hun eigen website of andere websites. Als een gebruiker bij de dienstverlener is geregistreerd, kan de dienstverlener de gebruiksgegevens aan de betreffende persoon toewijzen.

Twee van de belangrijkste externe dienstverleners zijn Google en Meta. Hieronder vindt u meer informatie. Andere derde partijen verwerken persoons- en andere gegevens gewoonlijk op een vergelijkbare manier.

 

 • Google Analytics, een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, VS) en Google Ireland Ltd. (Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland; samen ‘Google’, waarbij Google Ireland Ltd. verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens). Google gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om bepaalde informatie te verzamelen over het gedrag van individuele gebruikers op of in de betreffende website en het apparaat dat hiervoor wordt gebruikt (tablet, pc, smartphone, enz.). Google verzamelt informatie over het gedrag van gebruikers op de website en het gebruikte apparaat en levert ons op basis daarvan analyses, maar verwerkt bepaalde gegevens ook voor eigen doeleinden. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd voordat ze worden doorgestuurd naar de VS. Informatie over de gegevensbescherming van Google Analytics vindt u hier. U kunt Google Analytics deactiverendoor een passende browser-add-on te installeren.
 • Meta-Pixel, een analysetool van Meta Platforms Irland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). Hiermee kunnen wij advertenties op Meta en Meta's partners beheren, zodat ze alleen worden getoond aan gebruikers voor wie de advertenties waarschijnlijk interessant zijn. Wij kunnen ook de doeltreffendheid van dergelijke advertenties meten voor statistische doeleinden en marktonderzoek. We zijn samen met Meta verantwoordelijk voor het delen van de gegevens die Meta als gevolg hiervan ontvangt, voor het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, het verbeteren van de levering van advertenties en het personaliseren van inhoud. De gegevens worden opgeslagen op servers in de EU/EER en de VS. Gebruikers kunnen verzoeken om informatie en andere vragen rechtstreeks naar Meta sturen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Meta en de bijbehorende instellingsopties vindt u hier.

Wij bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is om aan de bovenstaande doeleinden te voldoen. Raadpleeg de bovenstaande paragrafen voor de specifieke bewaartermijnen. Daarnaast zijn wij onderworpen aan verschillende wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen die ons kunnen verplichten om uw gegevens langer te bewaren. Vanwege deze bewaar- en documentatieverplichtingen zijn wij verplicht om uw gegevens maximaal tien jaar te bewaren.

U hebt het recht om:

 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dat heeft tot gevolg dat wij in de toekomst geen gegevens meer mogen verwerken op basis van uw toestemming;
 • informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt met name informatie opvragen over de volgende onderwerpen: de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt en de geplande bewaarperiode voor de gegevens; het bestaan en de bron van persoonsgegevens als die niet bij ons zijn verzameld; en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over deze gegevens.
 • U kunt onmiddellijk verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen.
 • U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen te wissen of te vernietigen, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van een recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.
 • U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist of de verwerking onwettig is, of bezwaar maken tegen de verwijdering ervan of indien wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
 • U kunt verzoeken om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gestandaardiseerd en machineleesbaar formaat te verkrijgen of om overdracht ervan aan een andere gegevensbeheerder te verzoeken.
 • U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werklocatie of in Zwitserland. Voor Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ The Hague, The Netherlands; www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Wij zouden het echter op prijs stellen dat u, voordat u contact opneemt met de relevante toezichthoudende autoriteit, eerst contact opneemt met ons zodat wij uw verzoek kunnen behandelen.

Houd er rekening mee dat deze rechten onderworpen zijn aan wettelijke vereisten en beperkingen volgens art. 23 AVG en daarom niet in alle gevallen volledig beschikbaar zijn. Het kan met name nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verder verwerken en opslaan om een contract met u uit te voeren, om onze eigen gerechtvaardigde belangen te beschermen, zoals het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor zover wettelijk toegestaan, in het bijzonder om de rechten en vrijheden van andere betrokkenen te beschermen en beschermenswaardige belangen te vrijwaren, kunnen wij een verzoek van een betrokkene daarom ook geheel of gedeeltelijk afwijzen (bijv. door bepaalde inhoud met betrekking tot derden of onze bedrijfsgeheimen zwart te maken).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Indien u besluit bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke reclame. Indien u besluit bezwaar te maken tegen de verwerking voor reclamedoeleinden, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor die doeleinden.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, stuur dan een e-mail naarinfo@bettine.nl.

Wij gebruiken de veelgebruikte TLS-technologie (Transport Layer Security) op onze website in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat uw browser ondersteunt. Gewoonlijk gaat het hierbij om een 256-bits versleuteling. Als uw browser geen 256-bits versleuteling ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Als een afzonderlijke pagina van onze website versleuteld wordt verzonden, herkent u dit aan het gesloten hangslotsymbool in de statusbalk van uw browser.

Daarnaast gebruiken wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is voor het laatst gewijzigd op in augustus 2023.

Door de voortdurende verdere ontwikkeling van onze website en de inhoud ervan of door veranderingen in de wet- en regelgeving kan het nodig zijn deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Onze actuele privacyverklaring kunt u te allen tijde op de website onder www.bettine.nl/nld/nl/privacybeleid inzien, opslaan en afdrukken.